kontingent og øvrige priser

Kontingentsatser for DJ er gældende fra 1.1.2021.

 

Er du, eller vil du være, medlem i gennem Danmarks Jægerforbund, så fremgår kontingentsatser af denne side: https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/medlemskab-for-din-og-for-jagtens-skyld/kontingent/, til den kontingentsats der fremgår af listen vil der blive tillagt et beløb til foreningen, som i 2021 er 150,00 kr. 

et DJ-kontingent opkræves direkte af forbundet.

Abonnentsatser, leje for pram- & jollepladser fra 1.1.2021

Abonnementer og øvrige ydelser. Pr. år

Rådighedsabonnent                                            kr. 600,00
Jolleplads                                                             kr. 625,00
Pramplads                                                            kr. 325,00
Nøgle til bommen                                                 kr. 200,00 engangsbeløb

Bemærk priserne indekseres i forhold til vores pladsleje fra Næstved Havn.

Der tillægges 50 kr. i gebyr hvis der skal afleveres en fysisk regning.

Betalingsbetingelser

Kontingent og øvrige skyldige beløb til foreningen skal være indbetalt inden 1. april.

Overholdes betalingsfristen ikke, fremsendes betalingspåmindelse 1, der beregnes et gebyr på 100 kr. for denne betalingspåmindelse. Betalingsfristen er 10 dage.

Overholdes betalingsfristen for betalingspåmindelse 1 ikke, fremsendes betalingspåmindelse 2, der beregnes også et gebyr på 100 kr. for denne betalingspåmindelse. Betalingsfristen er 10 dage.

Overholdes betalingsfristen, for betalingspåmindelse 2, ikke, udmeldes personen automatisk af foreningen og kan derfor ikke længere anvende foreningens faciliteter, samt nøglebrik lukkes og våbenpåtegning hjemkaldes. Før personen kan gøre brug af forenings faciliteter igen skal det skyldige beløb inkl. Rykkergebyr og nyt nøglegebyr være betalt. Såfremt personen har rådighed over pram- eller jolleplads bortfalder pladsen og kan videregives til en anden person. Såfremt pram og/eller jolle ikke fjernes ved henvendelse, vil den/de blive overdraget til rette myndighed. 

Ved ind- og udmelding ydes der ikke reduktion eller refusion.  Betaling for kontingenter og andre ydelser, jolle- og prampladser er altid for perioden 31. marts til den 1. april året efter uanset hvornår indmelding sker. 

Foreninger og virksomheder der ønsker at rådighed over en pram- eller jolleplads pålægges et tillæg på 100% oven i den ordinære pladsleje.

Det er dig der har ansvar at ajourføre foreningen, hvis der sker ændringer i dine kontaktoplysning, som for eksempel ny e-mail, nyt mobil nummer o.l. Alle nye medlemmer og abonnenter skal have en, og oplyse deres, e-mail.