kontingent og øvrige priser

Kontingentsatser for DJ er gældende fra 1.1.2018.

Kontingent i alt

Pris pr. år.

Ordinære                                  kr. 901,00
Ungdom                                   kr. 526,00
Senior                                       kr. 603,00
Husstand                                  kr. 526,00
Ekstraordinære                        kr. 201,00
Støttemedlem u. jagttegn        kr. 252,00

Ovenstående opkræves direkte af forbundet, beløbet er inkl. lokalkontingentet.

Kontingentsatser for lokalmedlemmer, samt leje for pram- & jollepladser fra 1.1.2018

Kontingent og øvrige ydelser. Pr. år

Lokalmedlem                                                       kr. 600,00
Jolleplads                                                            kr. 625,00
Pramplads                                                            kr. 325,00
Flugtskyttemedlem                                              kr. 300,00 (Tidligere medlemmer af Næstved Flugtskytte Klub)

Nøgle til bommen                                                 kr. 200,00 engangsbeløb

Bemærk priserne indekseres i forhold til vores pladsleje fra Næstved Havn.

Der tillægges 50 kr. i gebyr hvis der skal afleveres en fysisk regning.

Betalingsbetingelser

Kontingent og øvrige skyldige beløb til foreningen skal være indbetalt inden 1. april.

Overholdes betalingsfristen ikke, fremsendes betalingspåmindelse 1, der beregnes et gebyr på 100 kr. for denne betalingspåmindelse. Betalingsfristen er 10 dage.

Overholdes betalingsfristen for betalingspåmindelse 1 ikke, fremsendes betalingspåmindelse 2, der beregnes også et gebyr på 100 kr. for denne betalingspåmindelse. Betalingsfristen er 10 dage.

Overholdes betalingsfristen, for betalingspåmindelse 2, ikke, udmeldes medlemmet automatisk af foreningen og kan derfor ikke længere anvende foreningens faciliteter, samt nøglebrik lukkes og våbenpåtegning hjemkaldes. Før medlemskabet kan genoptages skal det skyldige beløb inkl. Rykkergebyr og nyt nøglegebyr være betalt. Såfremt medlemmet har rådighed over pram- eller jolleplads bortfalder pladsen og kan videregives til et andet medlem. Såfremt pram og/eller jolle ikke fjernes ved henvendelse, vil den/de blive overdraget til rette myndighed. 

Ved ind- og udmelding ydes der ikke reduktion eller refusion.  

Foreninger og virksomheder der ønsker at rådighed over en pram- eller jolleplads pålægges et tillæg på 100% oven i den ordinære pladsleje.

Det er medlemmes ansvar at ajourføre foreningen, hvis der sker ændringer i medlemmes kontaktoplysning, som for eksempel ny e-mail, nyt mobil nummer o.l. Alle nye medlemmer skal have en, og oplyse deres, e-mail.