Aktiviteter og kurser i NSF

Hos NSF, har vi mange aktiviteter og kurser som henvender sig til vores nuværende medlemmer, såvel som kommende. Aktiviteterne og kurserne er primært orienteret omkring foreningens interesseområder Flugtskydning - Jagt - Fiskeri - Sejlads samt den natur vi er omgivet og er en del af.

Uanset om det er for at komme i gang med flugtskydning eller jagt, eller du har brug for en bådplads eller har andre spørgsmål så tøv ikke med at kontakte os…..

Du kan holde dig opdateret om alle nye kurser og aktiviteter ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, tilmed dig her.

 

Vigtige datoer:

Horfiske konkurrence 13.maj.

Fladfisketur juni.

Sct. Hans 23. juni

Kanalcup den 7. juli

Foreningsskydning den 16. september

Kulturnat 6.oktober.

Sildetur den 7. oktober fra kutter

14. oktober er der strandjagtskursus

2.december er der julefrokost

 

Aktiviteter:

  • Flugt- og jagtskydning, der er holdskydning tirs- og torsdage og nogle lørdage. Du kan stille med eget hold (min. 4 per.) eller komme med i et af de eksisterende hold. Alle er velkommen, der er altid instruktør og du kan også erhverve en våbenpåtegning som medlem af foreningen.
  • Jagttegnsundervisning tirs- og torsdage (fra august til marts) v. Jagttegnslære Anders Jensen
  • Undervandsjagtsgruppen mødes ons- og lørdage til fællesjagter husk at tilmelde dig (marts til november)
  • Sportsfiskerne i samarbejde med Sydsjællands Brakvandsklub mødes flere gange om ugen og der bliver afholdt en del fiskekonkurrencer for medlemmerne.
  • SUP klubaftener man-tirsdag og lør-søndag kl. 17-19 (april-oktober), husk at tilmelde dig.

Flugtskydning

Vi har i foreningen flere skydehold, både hold der skyder Skeet (OL-disciplin) og flere holde der skyder Jagtskydning, det er også muligt på træningsdage at skyde Nordisk-trap, og vi arbejder på at få opbygget en Sporting -bane.

Hvis du vil i gang med flugtskydning så er vi her for at hjælpe dig igang. Flemming Saxtorph sidder i bestyrelsen, for at varetage flygtskytternes interesser. Flemming Saxtorph, er en meget passioneret flugtskytte, med en særlig interesse i skeetskydning.

Skydningen foregår på Næstved Flugtskydningscenter, her kan du få et sikkerhedskursus, således at det vil være muligt at få en våbenpåtegning, med en våbenpåtegning kan du erhverve dig et haglgevær, så du kan skyde med dit eget våben og ikke skal låne de låne-geværer som centeret råder over.

Se banens åbningstider her.

Det er muligt at deltage i forskellige skydekonkurrencer både som enkelt person og hold, du kan næsten altid finde et hold du kan blive en del af. Har du lyst til at stille med et hold er det også en mulighed. Foreningen afholder også foreningsskydning hvor det kun er foreningens medlemmer der har mulighed for at deltage, og der skydes i alle tre discipliner med handicap således at alle har mulighed for at vinde.

Der trænes på tirsdage og torsdage, samt udvalgte lørdage/søndage. På træningsdagene vil der være instruktører på banen.

IMG_0355 (1)

De tre discipliner der skydes er:

SKEET
Skeet er en olympisk flugtskydningsdisciplin, men alle kan begynde at skyde skeet, uanset ambitionsniveau.
Lerduerne kommer fra 2 tårne som enten enkeltduer eller dubleer med 2 duer på samme tid. Hvert tårn har 1 kastemaskine, som slynger duerne ud med en flyvelængde på 68 meter. Lerduerne krydser hinanden ca. midt i banen i en højde af ca. 4,6 m. En skeetbane har 8 standpladser, 7 er placeret i en stor halvcirkel og den sidste midtimellem de to tårne.

Når skytten skifter standplads, ændres skydevinklen til lerduen. I skyttens udgangsposition skal geværskæftet have kontakt med kroppen ved hoften (hoftemarkering). Lerduen slynges ud 0-3 sekunder efter skyttens kommando.
Først når lerduen kommer til syne, må geværet løftes og monteres til kind og skulder, og skytten må skyde 1 skud mod hver due.

NORDISK TRAP
Nordisk trap skydes i Norden og på mange danske baner.

En nordisk trap-bane har fem standpladser i en cirkelbue. Fra en kastemaskine, der er monteret i en skjult grav 10 meter foran skytterne, slynges lerduerne ud i varierende retninger bort fra skytten. Duerne kastes ca. 45 meter og skal efter ti meter være oppe i en højde af 2,5-3,5 meter.

Der skydes mod fem duer på hver standplads, derefter rykker man videre til næste standplads.
I skyttens udgangsposition skal geværskæftet have kontakt med kroppen ved hoften(hoftemarkering). Først når lerduen kommer til syne, må geværet løftes og monteres til kind og skulder. Der må kun skydes 1 skud efter lerduen.

JAGTSKYDNING
Jagtskydning er en flugtskydningsdisciplin, der simulerer at gå på jagt, men disciplinen er ikke kun for jægere. Mange nye skytter starter i jagtskydning, og nogle hopper herefter videre til andre discipliner.

En Jagtbane har 4 standpladser hvorfra der skal skydes til hver sin type lerdue: På bagduebanen skydes duen bagfra og skal fra kastemaskinen sendes af sted, så lerduen stiger 4-6 meter efter at have fløjet 15 meter fra kastemaskinen. Spidsduerne er indkomne duer, der skydes forfra.

Duerne skal kastes således, at de passerer standpladsen i en højde af 6-8 m. Sideduer fra højre og venstre passerer standpladsen 25 meter væk og skal stige 4-6 meter målt 15 meter efter kastemaskinen. Sideduerne kastes med en hastighed, så de flyver 55 meter.

Skydestillingen er stående frit med geværet mod skulderen, og duen slynges ud på skyttens kommando. Der må afgives 2 skud, både ved single og doubles med 2 lerduer på samme tid.

Pointene i jagtskydning tælles på en helt unik måde, hvor både antal ramte duer og antal afgivne skud tæller. Målet er at skyde 40 i 40, altså 40 ramte lerduer på 40 skud.

Jagt

Hos NSF kan vi hjælpe dig i gang og videre i din jagtlige-karriere.

 

Jagttegn

For at få et jagttegn skal du være fyldt 16 år, og enten være opført i Naturstyrelsens Jagttegnsregister eller bestå jagtprøven. Du kan dog godt være i gang med et jagttegnskursus før du er fyldt 16 år, det ser vi en del der gør, for på den måde, at kunne gå op til prøven når de fylder 16 år.

 

Selve jagtprøven består af en skriftlig og en praktisk del. Den skriftlige del består i, at du på en halv time skal besvare 40 spørgsmål om jagt og vildt. Mindst 36 af svarene skal være rigtige.

Ved jagtprøvens praktiske del skal du vise, at du kan behandle et skydevåben forsvarligt, både ved færdsel i terræn og ved skudafgivelse. Derudover er der i terrænet opstillet vildtfigurer, og du skal bedømme, om skudafstanden til dem er forsvarlig.

 

Hvis du er interesseret i at komme på jagttegnskursus skal du have fat i vores jagttegnslære Anders Jensen.

Våbenpåtegning og haglprøve
Når du har fået dit jagttegn er det tid til at gå op til hagle-, riffel- og/eller bueprøve.

 

Vi kan også hjælpe dig når du skal i gang med at træne til haglprøven, som medlem af foreningen kan du få en våbenpåtegning, således at du kan komme i gang med at træne med dit eget gevær og vi stiller også med instruktører til din rådighed. På den måde får du de bedste forudsætninger for at bestå haglprøven.

 

Kom på jagt!!!
Når du har bestået haglprøven er du klar til at komme på jagt, men hvordan kommer man i gang?

Det kan være svært at finde ud af hvordan man kommer på jagt, hvis ikke du kender nogen der har jord, eller du har mange penge, da jagtleje som oftest kan være en bekostelig affære.

 

Men du skal ikke fortvivle, for som bosiddende i Danmark har du adgang til det største jagtareal i Danmark, søterritoriet. På søterritoriet kan du komme på både strandjagt og havjagt. Og vi har kurser som kan hjælpe dig i gang med begge dele.

For Alle jægere, der bor i Danmark, må som udgangspunkt drive jagt på fiskeriterritoriet. I reservater kan jagten dog være reguleret.

 

I september og oktober, har vi kurset Strandjagt for begyndere - Et kursus i hvordan man kommer i gang som strandjæger. læs mere her

I oktober har vi kurset, Kom i gang med havjagt, på dette kursus lære du at sejle til fuglene og bruge forenings havjagtsbåd.

 

Som medlem behøver du ikke at gå ud og investere en pram og lokkeænder m.m. da foreningen råder over en række pramme og en havjagtsbåd, som du som medlem kan leje.

 

Vi afholder også forskellige fællesjagter, som haretramp på Lolland, blishønejagt på fjorden o.l. hvor der også kommer et socialt element ind, da du kommer til at møde de andre medlemmer.

 

Udlån og intro af SUP - med SUP-boards, sikres det at du som medlem får mulighed for også at få glæde af fjorden uden for jagtsæsonen og få trænet de muskelgrupper der skal bruges i løbet af jagtsæsonen.

 

Regulering, er et samfundsansvar
I foreningen hjælper vi med mange typer af reguleringer. Vi hjælper hvis der er ræve med skab. Vi hjælper Ørred Fonden og Næstved Havn med at regulere skarver. Og så hjælper vi grundejere og den danske natur med at reguler mink og andre invasive arter.

 

For at der kan udføres en kontrolleret og korrekt regulering afholder vi kurser som Kursus i bekæmpelse af mink, mårhund og vaskebjørn hvor vi bliver undervist af konsulenter fra DJ. Efter dette kursus er gennemført kan du være med til at sikre at Danmark kan opfylde kravet i EU-forordningen om invasive arter.

 

Alle medlemmer kan være med til at regulere, og selv om det ikke er jagt så ligner det lidt og er ofte meget interessant, og man får mødt de andre medlemmer.

 

Hygiejne og røg
Hvis du vil sælge af det vildt du nedlægger eller skal på jagt i Tyskland, så for du brug for et Kursus i vildtsygdomme & hygiejne som opfylder lovkravene i EU-forordning 853-2004, og giver autorisation til videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomheder. Vi har flere gange afholdt kurset, det kræver dog at der er min. 10 tilmeldte, da kurset er forbundet med en betaling til fødevarestyrelsen på min. 10.000 kr.

 

Hvis du er interesseret i at røge vildt og fisk, så har du også muligheden for at få en masse viden ved at deltage på vores røg-kurser, og vi rygere også fiske i forbindelse med de, fiskekonkurrencer vi afholder. Disse fisk uddeles i mellem medlemmerne.

Fiskeri

I foreningen har vi mange der brænder for det at fiske, det er både fritidsfiskere, men hovedsalige sportsfiskere, med interesser gående fra species-fiskeri til fluefiskeri.

Vi afholder en lang række fiskearrangementer, som du som medlem kan deltage i. Det er blandt andet hornfiske-cup, aborre-cup, Kanal-cup i samarbejde med Bundhugget. Men vi tager også på silde- og fladfisketurer. Så er du til fiskeri så kan du i foreningen møde ligesindet.

Vi har et meget tæt samarbejde med Sydsjællands Brakvands Klub og vi har mange fællesmedlemmer, så er du særlig interesseret i at tilegne dig viden om brakvansgedder, så har vi ekspertisen. Du kan også komme med på et af vores fluefisker-kurser, hvor du lære at beherske den ædle kunst at fluefiske.

UV-Jagt

På Jagt efter fisk. Vi har også foredrag og kurser om undervandsjagt, og tager ud sammen på undervandsjagt, og det er muligt at låne lidt udstyr. Udstyret er indkøbet ved hjælp af tilskud give af udlodningsmidler til Friluftsliv.

Foreningen råder over lidt undervandsjagt-udstyr våddragter, finner harpuner o.l.
Vi afholder kurser om UV-jagt, hvor biologilære Jens fra Herlufsholm underviser i hvorledes UV-jagt gribes an og hvordan man kommer i gang.

I forbindelse med UV-jagt har vi også gavn af boards som bruges som platforme hvor det er muligt at tage en pause eller aflægge udstyre og fangst, de kan også bruges til transport, da det gør at vi kan komme ud til de kyststrækninger hvor der ikke er adgang til fra land siden, og vi har et sted hvor vi kan lægge fisk eller muslinger, samt nøgler, tøj m.m. i sikkerhed.

Så vil du i gang med UV-jagt, så har vi mulighed for at hjælpe dig i gang og du kan også møde andre med interesse i UV-jagt.

UV-jagt
IMG_1267

Sejlads

Har du en jolle, båd, pram, kajak m.m. og har du behov for at have den liggende ved vandet, så har vi pladsen.

Der kan være mange grunde til at have en båd o.l. men hvis du har brug for et slæbsted, og måske også en plads, så er det en mulighed du har som medlem af foreningen.

Oplysning og natursyn

Foreningen og mange af medlemmerne er medlemmer af HAVMILJØVOGTER, da der er alt for mange, der bruger havet som skraldespand. De mange emballager, tomme flasker, og forskellige plastikrester er ikke kun med til at skæmme vores have og strande. Affaldet udgør også en trussel for både fugle og fisk, som risikerer at blive viklet ind i affaldet eller spise sig syge i plastikresterne. Derfor har vi en til to fælles oprydningsdage.

Foreningen deltager på Kulturnatten, hvor du kan møde os og høre om alle de tilbud du har som medlem, vi servere også lækkerier fra Fjorden.

Vi har været med til at udvikle konceptet Mærk Fjorden, hvor vi sammen med andre foreninger der bruger fjorden sætter fokus på alt det gode fjorden har at byde på.

Podcast - Strandjagt og kulturhistorien, vi udgiver en podcast der omhandler strandjagten og historien bag.